Chào mừng các bạn đến với Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tại thành phó Hà Nội -một địa chĩ đào tạo cỏ uy tín về Kinh tế, Xây đựng, Du lịch, Còng nghệ, Y – Dược … với trên 30 ngành nghè đào tạo chính quy khác nhau, hàng nâm cung cáp cho xã hội 1500-3000 cán bộ cỏ trình độ tay nghè cao đỏng góp vào sự phát triển của đát nước.

Chúng tối luôn tự hào với mục tiêu được khẳng định qua các khỏa đào tạo đã ra trưởng: đào tạo ra những con người phát triển toàn điện, có phẩm chát đạo đức tốt; áp dụng và thực hành ngay được những tri thức đã học để phục vụ lợí ích của bản thân và cộng đồng.

Với độí ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trinh độ cao được Bộ GD&ĐT đánh giá là một trong những đơn vị trong nệ thống Cao đẵng có đội ngũ giảng viên tốt nhát; Với phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tế; Với sự kết hợp hài hòa trong giảng đạy giữa giảng viên trong nhà trưởng và sự tham gía giảng đạy của các cán bộ quản lý có kiến thức kinh nghiệm thực tể của các đoanh nghiệp, tổ chức, cơ quan bên ngoài tạo cho học viên luôn có kiến thức sát nhất với tình hình kinh tể, xã nội bên ngoài nhà trường.

Với phương châm: tạo cho người học có điều kiện tiếp cận với học tập, chương trình đào tạo của trường được xây đựng một cách lính hoạt theo hướng tín chĩ (Từ nâm học 2012-2013, trường bắt đầu đào tạo theo học chế tín chì), học viên tùy theo khả năng và điều kiện đều có cơ hội học ĩập tại trường và có thể nhận bằng cao đẳng chính quy trong thòi gian ngắn nhát với chất lượng đào tạo tốt nhát, tiết kiệm được cả thời gian và chi phí cho người học.

Với tư cách là Hiệu trường, tôi sẽ nồ lực hết sức cùng các đồng nghiệp tại ngôi trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đẻ đảm bảo rằng chúng tôi có thể đỏng góp tích cực cho nền giáo đục đạí học ờ Việt Nam, hướng tới tầm nhìn xây đựng Trưởng Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội Trờ thành trường Đại học hàng đầu Việt Nam về chát lượng đào tạo, và nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn

cao.

Trân trọng./.